Cevap ( 1 )

  1. 12 Hayvanlı Türk takvimini meydana getirmişlerdir.

    Göçebe hayat sürdükleri için taşınabilir sanat eserleri olarak kemer, kılıç, at koşumu gibi el sanatları ile uğraşmışlardır. Uygurlar döneminde Maniheist mabetler yapılmış, mezar anıtları ve saray yapılarına da rastlanmıştır

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .