Cevaplar ( 2 )

 1. Uygurlar dışında bütün Türk Devletleri yarı göçebe devlet şeklinde yaşamışlardır. Aileler obaları, obalar boyları, boylar ise budunları meydana getirirdi. Devlet, hanedanın ortak malı kabul edilirdi. Hakanın yetkileri Kurultay denilen danışma meclisi ile sınırlandırılmıştı.

  UYARI: Bu durum Türk devletlerinde taht mücadelelerine sebep olmuştur. Bu yüzden Türk devletleri çok kısa sürelerde yıkılmıştır.

 2. Kağan:Türk devletlerinde devletin başı, egemenliğini Tanrıdan alan hükümdardı. Hükümdar kutsal sayılır ve ona tanrı tarafından bazı güçler verildiğine inanılırdı.

  Tanrı tarafından verilen bu güçler;
  Kut 
  : Siyasi iktidar-yönetme gücü, becerisi
  Ülüg-Ülüş: Ekonomik güç-Hükümdarın ülkeyi zenginleştirmesi ve halka bu bolluğu adil şekilde üleştirme paylaştırma gücü
  Küç:  Savaş yeteneği- savaş kazanma becerisidir.
  Kağan olabilmek için hükümdar ailesinden gelmek ve erkek olmak şartı vardı.
  Töreye göre hükümdar iki biçimde tespit edilirdi. 

  Kurultay tarafından seçilen
  Baş hatunun en büyük oğlu.

   İlk Türk devletlerinde hükümdarın unvanları: Kağan, Han, Yabgu, İl-teber, Şanyü ve İdikut

  Hükümdarlık Sembolleri: Otağ, Taht, Sancak, Davul, Sorguç, Kemer, Kılıç ve Kamçı

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .