Cevaplar ( 2 )

  1. Tek bir tanrının varlığına inanılmış, Tanrı’ya “tengri” adı verilmişti. Bu tanrı Gök tanrı olarak da bilinmekteydi. Ahiret inancı vardı.

    UYARI: İslamiyet öncesi Türklerde görülen tek Tanrı inancı, İslamiyet’in kabul edilmesinde etkili olmuştur. Bu Türklerde öldükten sonra yaşama inanılır, mezarlara Balbal’lar dikilirdi.

    (Balbal, öldürülen düşman sayısı kadar dikilirdi.)

  2. İlk Türk Devletleri Gök Tanrı inancına mensuptu. Büyük hun Devleti ve Göktürkler’de yaygın olan bu dini anlayış bazı yönleriyle İslamiyetle benzerlik göstermektedir. İkisinde de tek tanrı anlayışı vardır. Ölümden sonraki hayata inanılır. Göktanrı inancında ayrıca Tanrının gökte olduğuna inanılır. Şamanizmden de izler görülmektedir Göktanrı inancında. Uygular yerleşik hayata geçtikleri için dini anlayışları değişmiştir. Mani dinini benimsemişlerdir.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .