Cevap ( 1 )

 1. İlk Türk devletleri olan Hun, Kök Türk ve Uygurlarda görülen yaşam tarzı eğitim anlayışlarının şekillenmesinde önemli bir etken olmuştur. Bozkır yaşamının getirdiği zorluklar karşısında aile (geleneksel) bilgi ve becerilerin öğretilmesi ve aktarılması açısından önemli bir işleve sahiptir.

  Çocuk ilk eğitimini aileden alırdı. Sözlü olarak anlatılan hikâyeler, masallar, destanlar ve kahramanlıklar, çocuğun gelişimindeki özgüven duygusunu artırırken edebi ve kültürel gelişimini de katkı sağlardı. Kuşaktan kuşağa aktarılan bu kültürel zenginlikler toplumdaki dayanışma ve birlik beraberlik duygusunu canlı tuttuğu gibi kahraman anlamına gelen “alp insan” anlayışının ortaya çıkmasında etkili oldu.

   

  İlk Türk devletlerinde eğitim anlayışının şekillenmesinde töre son derece etkili olmuştur. Toplumun yaşayış şekli, örf ve âdetlerinden meydana gelmiş olan törenin gelecek nesillere aileler tarafından aktarılmasıyla hem bireyin ve toplumun eğitilmesi gerçekleşiyor hem de kültürel devamlılık sağlanıyordu.

  İlk Türklerin eğitimde sözlü anlatımın yanında yazıyı da kullandıkları bilinmekteydi. MÖ 5. yüzyıla ait Esik Kurganı’nda gün ışığına çıkartılan kıymetli buluntulardan biri olan gümüş çanak üzerinde 26 harften oluşmuş, iki satırlık yazı tespit edildi. Yazının tercümesinde “Hanın oğlu yirmi üç yaşında yok oldu. Halkın adı sanıda yok oldu.” ifadeleri yer alıyordu.

  Bu yazıda kullanılan harflerin Kök Türk Kitabelerinde bulunan harflere benzerliği oldukça dikkat çekicidir. Yine bunun yanında Hunlara ait süs eşyaları, ev araç gereçleri, at koşum takımları ve silahlar üzerinde yazıların olduğu gözlemlenmiştir. Bu durum bizlere Kök Türklerden önce de yazının kullanıldığını göstermektedir.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .