Cevap ( 1 )

 1. Göktürk: Türklerin kullandığı ilk alfabedir.
  Uygur: Kağıt ve Matbaayı kullanan ilk Türk devletidir.
  Yenisey Yazıtları: Göktürk alfabesi ile yazılan ilk eserlerdir.
  Orhun yazıtları: Göktürk alfabesinin en gelişmiş şeklini gösteren yazıtlardır.
  Ataman: İlk Türk devletlerinde şehzadeleri eğiten devlet görevlisidir.
  Tonyukuk: Göktürk şehzadeleri Bilge ve Kültiginin atamanı olan Göktürk veziridir.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .