Cevap ( 1 )

  1. Türklerin en belirgin özellikleri bağımsızlıklarına düşkün, savaşçı bir ruha sahip olmalarıydı.

    Türkler yaşadıkları toprakları vatan olarak bilmişler, bir saldırı karşısında canlarını ortaya koyarak savunmaktan asla geri kalmamışlardır Bozkırın ortasında göçebe olarak yaşayan Hunlar, Kök Türkler ve diğer Türk boylarının, Çin ve başka düşman kavimlerin saldırılarına karşı tedbirli olmaları gerekiyordu. Ani bir baskın karşısında kimlerin nasıl davranacağı, savaşacağı, çocuk ve yaşlıların nasıl korunacağı güvenlik açısından çok önemliydi

    Ayrıca Türklerin “Türk Cihan Hâkimiyeti” anlayışına bağlı olarak dünya devleti kurma istekleri, askerî teşkilatlanmayı ve eğitimi zorunlu hâle getirmişti. Hun Hakanı Metehan bu amaçla kurduğu orduda, ilk defa onlu sistemi uyguladı. Disipline edilmiş bu ordu çağın en donanımlı ve en gelişmiş ordusuydu.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .