Ilk Türk Devletlerinde kut inancı Türklerin islamiyetin kabülüyle nasıl bir değişikliğe uğramıştır?

Soru
1 Cevap 480 görüntüleme

Cevap ( 1 )

  1. İlk Türk devletlerinde devleti yönetme, hükümdarı olma yetkisinin (Gök) tanrı tarafından verildiğine inanıırdı. Bu inanca kut inancı denilmektedir. İslamiyetin kabulü ile bu inanç; Padişaha devleti yönetme yetkisinin Allah tarafından verildiği, Allah’In takdiri ve nasibi olduğu şeklinde değişmiştir.

     Bu nedenle Osmanlı padişahları yazdıkları fermanlarda  Zillullah (Allah’ın gölgesi) ünvanını kullanmıştır. Bu inançtan dolayıdır ki padişahlar katledilirken kanları akıtılmaz genellikle ip ile boğulurlardı. 

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .