İlk Türk devletlerinde törenin eğitim anlayışı üzerindeki etkisi hakkında neler söyleyebilirsiniz?

Soru
, 1 Cevap 1202 görüntüleme

Cevap ( 1 )

  1. İlk Türk devletlerinde eğitim anlayışının şekillenmesinde töre son derece etkili olmuştur. Toplumun yaşayış şekli, örf ve âdetlerinden meydana gelmiş olan törenin gelecek nesillere aileler tarafından aktarılmasıyla hem bireyin ve toplumun eğitilmesi gerçekleşiyor hem de kültürel devamlılık sağlanıyordu.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .