Cevap ( 1 )

 1. İlk Türklerde çocuk ilk eğitimini ailesinden alırdı. Ayrıca töreler, örf ve adetler, masallar, hikayeler, toplumun yaşayış şekli ve kültürü nesillere sözlü aktarılıyordu.

  Sözlü eğitim yanında ilk Türkler’in eğitimde yazıyı da kullandıkları bilinmektedir.

  MÖ 5. yüzyıla ait Esik Kurganı’nda gün ışığına çıkartılan kıymetli buluntulardan biri olan gümüş çanak üzerinde Kök Türk Kitabelerinde bulunan harflere benzer 26 harften oluşmuş iki satırlık yazı tespit edildi. Yazı “Hanın oğlu yirmi üç yaşında yok oldu. Halkın adı sanıda yok oldu.” şeklinde tercüme edilmiştir.  Ayrıca Hunlara ait süs eşyaları ev araç gereçleri at koşum takımları ve silahlar üzerinde yazıların olduğu gözlemlenmiştir.

   Bu durum bizlere Kök Türklerden önce de yazının kullanıldığını göstermektedir.

  Kök Türkler yazıyı kullanarak ilk defa sistemli bir alfabe oluşturmuşlardır.

   

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .