Cevap ( 1 )

  1. ilk Türk devletlerinde adaleti devletin temeli sayan hukuk anlayışı Türk-İslam devletlerinde de hakim oldu.
    Bu anlayışla kanunların eşit ve adil olarak uygulanması esasına devam edildi.
    Türk-İslam devletlerinde çeşitli din ve mezhebe sahip topluluklar huzur içinde hayatlarını sürdürdü.
    Bu sebeple tarihî kaynaklarda Türk hükümdarları Es-Sultan’ül-Adil olarak anıldı.

    İslamiyet devlet yönetiminde ve sosyal hayatta şeri hukuku esas aldı. Ancak Türk İslam devletlerinde hükümdarlar ilk Türk devletlerinde olduğu gibi yasama kanun koyma yetkisini devam ettirdi. Böylece Türklere ve fethedilen topraklardaki yerel halka ait örf ve adetlerin kaynaklık ettiği örfi hukuk ortaya çıktı. Örfi hukuk şeri hükümlere aykırı olmamak kaydıyla hükümdarlar tarafından çıkarılan ferman ve kanunlardan oluşmaktaydı.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .