Cevap ( 1 )

  1. İlk Türk İslam Devletlerinde yasama yetkisi halk, kurultay ve kağan (Hakan) arasında paylaşılmıştır.

    Ancak  kağan dahil herkes törelere uymak zorundaydı.Hükümdarın yetkilerini Töre ve Gök Tanrı dini kısıtlamıştı. Meclis anayasası törelere göre belirlenmişti. Bu da İlk Türk Devletinde hukuğun üstünlüğünü gösterir.

    Ancak bazı Türk Devletlerinde kurultay gibi bir yapı olmadığı için Yasama Yürütme Yargı hükümdarın elindeydi. Örneğin Asya Hun devletinde  son kararı Mete Han verirdi.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .