Cevap ( 1 )

  1. İlmiye sınıfı, Ehl-i şer ya da Ulema (Alimin çoğulu Ulema), Osmanlı’da hukukçu, öğretim üyesi ve din adamlarının oluşturduğu zümredir. Bu zümrenin görevleri adalet hizmetleri, eğitim ve yargı görevlerini kapsamaktadır. (şeyhülislam, kadı, müderris, kazasker bu sınıftandır.)

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .