Cevap ( 1 )

 1. BM Genel Kurulu tarafından 10 Aralık 1948’de kabul edilmiştir. 

  İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi 30 maddeden oluşmaktadır. 

  İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin imzalanmasında II. Dünya Savaşı’ndan sonra devletlerin, bireylere tanınan hak ve özgürlüklerin güvence altına alınması konusunda birleşmesi de etkili olmuştur. 

  Beyannamenin imzalandığı 10 Aralık, Dünya İnsan Hakları Günü olarak kutlanır.

  İnsan Hakları Bildirisi kabul edildikten sonra insan haklarını geliştirme koruma ve uygulama konusunda yeni anlaşmalar yapılmış ve bildiriler yayımlanmıştır.

  Bunlardan en önemlileri şunlardır:

  •   –  BM Kadınların Siyasi Haklarına ilişkin Sözleşme (20 Aralık 1952).
  •   –  Çocuk Hakları Bildirgesi (20 Kasım 1959)
  •   –  Avrupa Sosyal Haklar Sözleşmesi (18 Ekim 1961)
  •   –  Afrika İnsan ve Halklarının Hakları Şartı (26 Haziran 1981)
  •   –  BM, Yargı Bağımsızlığına Dair Temel Prensipler (29 Kasım 1985)
  •   –  BM Genel Kurulu tarafından 9 Aralık 1948 tarihinde Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi kabul edilmiş ve 12 Ocak 1951’de yürürlüğe girmiştir.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .