Cevap ( 1 )

 1. Bu yola hakim olmak bu yolların güvenliğini sağlamak için, haberleşme, posta, insan ve mal taşımacılığı ile ticareti devam ettirebilmek için önemliydi. Çünkü:

  a. 15. 16. yüzyıllarda dünya ticaretinin büyük kısmı ipek ve baharat yollarından yapılıyordu. Buralara hakim olan ülke ekonomik olarak güçleniyordu. 

  b. O dönemde Osmanlı’da ticareti genellikle kara yoluyla yapılırdı.  

  c. Posta ve haberleşme hizmetlerini yine tica­ret yolları üzerinde bulunan menzil teşkilatı yerine getirirdi.

  d. Menzil güzergâhındaki köyler ve kasabalardaki insan ve mal taşımacılığı yapan mekkârecilerin ticaret hayatında önemli yeri vardı.  

  e. Vergiler Osmanlı maliyesinde önemli bir yer tutardı ve ipek ve baharat yolunu kullanarak ticaret yapan tüccarlardan gümrük ve pazar vergileri ile hayvancılıkla uğraşanlardan ağnam vergisi alıyordu.  

   

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .