Cevap ( 1 )

  • Tanzimat Fermanını tamamlayıcı niteliktedir.
  • Müslümanlarla, gayrimüslimler arasındaki eşitsizliği giderme amacına yöneliktir. (Azınlıklara yöneliktir )
  • Dış devletlerin, içişlere karışmasını engelleme düşüncesi vardır.
  • Paris Antlaşmasında, Rusya’ya karşı İngiltere ve Fransa’nın desteğini sağlamaya yönelik çıkarılmıştır.

  Maddeleri :   

  Hristiyan ve Musevilere Şu Haklar Verilmiştir :

  • Din ve Mezhep Özgürlüğü , Okul, Kilise, Hastane gibi bazı binaların tamiri ve yeniden inşası
  • Hıristiyan ve Musevileri küçük düşüren deyim ve sözlerin kullanılmaması
  • Hıristiyanların da Türk ve Müslümanlar gibi devlet memurluklarına atanmaları ve her çeşit okullara gidebilmeleri
  • Mahkemelerin açık yapılması , herkesin kendi dinine göre yemin etmesi.
  • Hapishanelerin ıslahı ve kanunların Hıristiyan uyruğun dillerine de çevrilmesi
  • İşkence, dayak ve angaryanın kaldırılması
  • Vergilerin adalet içinde, herkesin gelirine göre alınması ve iltizam usulünün ıslah edilmesi
  • Askerlik için nakdi bedelin kabul edilmesi ve Hıristiyanların ne şekilde askerlik yapacağının belirtilmesi
  • Hıristiyanların il meclislerine üye olabilmeleri
  • Yabancı uyruğundan olan kimselerin de , vergilerini vermek suretiyle mal ve mülk sahibi olabilmeleri
  • Tarım ve ticaret işlerinin yoluna konması. Herkesin şirket ve banka gibi ticari nitelikte kurumlar kurabilmeleri.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .