Islahat Fermanı Nedir? Islahat Fermanı hakkında kısaca bilgi veriniz

Soru
1 Cevap 242 görüntüleme

Cevap ( 1 )

 1. Paris Antlaşması öncesi ilan edilen Islahat Fermanı, Tanzimat Fermanı ile başlayan yeni dönemin ileri bir merhalesinin başlangıcını ifade etmektedir. Neredeyse tama­men dış baskılar sonucu ilan edilmiş olan Ferman ile Tanzimat Fermanı’nda tanı­nan hakların bir hayli ilerisine gidilmiştir.

  Osmanlı toplumu bu fermanla neredey­se Müslüman ve gayrimüslim olmak üzere iki farklı toplum olarak tanımlanmıştır.

  Önceliğin gayrimüslimlerde olduğu Islahat Fermanı, Müslüman olmayanlara aske­rî ve sivil bütün okullara girme hakkını vermiş, devlet memurluklarında görev al­malarının önünü açmıştır.

  Ferman, Müslüman olmayan Osmanlı vatandaşlarına da askerlik zorunluluğu getirmiş ancak “bedel” vermek koşuluyla askerlikten muaf olabilme imkânını da tanımıştır.

  Müslüman halka böyle bir hak tanımayan Ferman, Müslüman olmayan vatandaşların mülki memurluklarda görev almasını, küçük dü­şürücü sıfatların yasaklanmasını öngörmektedir.

  Yabancı devlet vatandaşlarına Os­manlı ülkesinde gayrimenkul alma hakkını da tanıyan Islahat Fermanı, iltizam usu­lünün sona ermesi, maaşların düzgün ödenmesi gibi Tanzimat Fermanı’nda belir­tilen bazı hükümleri de tekrarlamaktadır.

  Bakınız: 

  Islahat Fermanı Hakkında

  Islahat Fermanının Osmanlı Hukukuna Getirdiği Olumlu ve Olumsuz Yönler

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .