Cevap ( 1 )

  1. İslam donanması Hz Osman döneminde oluşturulmuştur.

    Suriye Valisi Muaviye, Anadolu’da Kayseri’ye kadar sefer düzenlemiş ve kurulan donanma ile 649’da Kıbrıs’ı fethetmiştir. Bu donanma Doğu Roma ile savaşarak Zâtü’s-savârî denilen ilk deniz zaferini kazanmıştır. 

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .