Cevap ( 1 )

  1. İKÖ, 21 Ağustos 1969 tarihinde İsrail işgali altındaki Kudüs’te Mescid-i Aksa’nın kundaklanması üzerine, ilk ve kurucu İslam Konferansı 22–25 Eylül 1969’da Fas Kralı II. Hasan’ın çağrısıyla Rabat’ta toplandı. Toplantıya 25 İslam Devleti’nin temsilcileri katıldı. Türkiye’yi Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil temsil etti. 

    İslam Konferansı’nda İsrail’in Kudüs’ü boşaltması ve işgal ettiği Arap topraklarından çekilmesi kararlaştırılırken tüm İslam ülkelerinin İsrail’le diplomatik ilişkilerini kesmeleri kararlaştırıldı. 

    Rabat Konferansı’nda sürekli bir İslam Konferansı Örgütü kurulması önerisi görüşülmüştür. 4 Mart 1972’de İslam Konferansı Yasası kabul edildi ve örgüt kurulmuş oldu.

    2005’te İKÖ’nün ilk Türk genel sekreteri olan Ekmeleddin İhsanoğlu’nun halen görevini sürdürdüğü bu teşkilat, İsrail meselesinin dışında İslam dünyasının meselelerini tartışıp meselelere çözüm getirmeye çalışmaktadır.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .