Cevap ( 1 )

 1. İslam medeniyetlerinde bilim; İslami bilimler ve pozitif bilimler olmak üzere ikiye ayrılır.

  İslam bilimlerinin temeli Kur’an-ı Kerim’dir.

  Tefsir: Kur’an-ı Kerim’in ayetlerinin yorumlanması bilimidir.

  Hadis: Hz. Muhammed’in söylediği sözler ve yaptığı işlerin bütününe hadis denir.

  Fıkıh: İslam hukukudur. Temeli Kur’an-ı Kerim’dir.

  Kelam: İslam felsefesidir.

  Ünlü İslam bilginlerinden başlıcaları; Razi, İbn-i Cemşit, Farabi, İbn-i Sina, İbn-i Rüşt, Biruni, Taberi, Mesud-i, İbnül Esir ve İbn-i Haldun’dur.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .