Cevap ( 1 )

 1. Devletin başında bulunan kişi, hem dini, hem de siyasi açıdan tüm yetkilere sahipti.

  İslamiyet’in kurulduğu ilk yıllarda, devlet başkanı Hz. Muhammed idi.

  Hz. Muhammed’den sonra devlet başkanlığı görevi için halifeler seçildi.

  Halifeler, Hz. Muhammed’in peygamberlik görevi dışındaki dünyevi bütün görevlerini yerine getirdiler.

  Hz. Ömer döneminde sınırların genişlemesi ile devlet yapısında yenilikler yapılarak vali ve kadılar atanmaya başlandı. Devlet hazinesi olarak bilinen Beytül Mal oluşturuldu. Emeviler Dönemi’nde halifelik babadan oğula geçmeye başladı.

  UYARI: Hz. Muhammed’in ölümünden sonra ilk dört halife (Ebubekir, Ömer, Osman ve Ali) seçimle belirlenmiştir.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .