Cevap ( 1 )

  • Osmanlı sınırları dışındaki Müslümanların sömürge durumundan kurtarılması ve bütün Müslümanlar arasında birliğin kurulması amaçlanmıştır.
  • Bu fikir akımından en fazla rahatsız olan devletler İngiltere, Fransa ve Rusya olmuştur. (Çünkü sömürgeleri Müslüman)
  • Savunucuları: Mehmet Akif, Said Halim Paşa, Cemalettin Afgani.
  • Arapların 1. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’ne karşı İngiltere’yle birlikte hareket etmesi ve Arnavutluk’un bağımsızlığını ilan etmesi ile önemini kaybetmiştir.
  • Faaliyetleri: Hicaz demiryolları onarıldı, Endonezya’daki Müslümanlara yardım gönderildi,
  • Hamidiye Alayları kuruldu

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .