Cevaplar ( 2 )

 1. Arap yarımadası; Uzak Doğu, Afrika ve Akdeniz ülkeleri arasındaki ticaret yolu üzerinde köprü görevi yapmaktaydı. En yaygın din çok tanrılı putperestlikti.

  Bu dinin en büyük putları olan Lat, Menat, Hubel ve Uzza, Hz. İbrahim’in yapmış olduğu Kâbe’de bulunmaktaydı

 2. Arap yarımadasının en önemli bölgeleri Hicaz, Necid ve Yemendir. Hicazda ticaret, Necid de hayvancılık Yemende ise tarım yoğun olarak yapılmaktadır. Hicaz ticaret yollarının geçtiği, Mekke, Medine ve Taif şehirlerini içine almaktadır. Arapların çölde yaşayanlarına bedevi, şehirde yaşayanlarına medeni adı verilmiştir.

  *Arap yarımadasında puta tapıcılık (putperestlik) yaygın olmakla beraber Musevilik, Hristiyanlık ve Hanef dinine inananlar da vardı. Mekke’de bulunan Kâbe kutsal bir mekandı, Hubel, Lat, Menat, Uzza isimli putları burada bulunuyordu.

  *Mekke’deki putlar ziyaret edilip kurban kesilir, burada panayırlar kurulurdu.(Ukaz Panayırı)

  *Araplar kabileler halinde göçebe bir yaşam sürüyorlardı. Kan davaları yaygındı.

  *Kölelik anlayışı vardı. Kadınların hiçbir hakkı yoktu.

  Not: İslam tarihinde İslamiyetten önceki dönem Cahiliye Dönemi olarak adlandırılmıştır.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .