Cevap ( 1 )

 1. Bu dönemde toplumda;
  * Kadınlara kötü davranıldığı,
  * Kız çocuklarının diri diri gömüldüğü,
  * Adalet ve hukuğun olmadığı,
  * insan hak ve özgürlüklerine engel olunduğu,
  * Kölelik olduğu ve köle ticareti yapıldığı,
  * insanların kendi yaptıkları putlara taptıkları,
  * İçki ve kumara düşkün olunduğu
  * medeniyetin olmadığı
  için bu döneme Cahiliyet Dönemi denilmiştir

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .