Cevap ( 1 )

  1. Emeviler Dönemi’nin genelinde mevalilerden fazla vergi alınmıştır. Bu yüzden Emeviler Dönemi’nde topraklar çok genişlese de İslam’ın diğer milletlerce kabulü aynı oranda olmamıştır.

    Emevi Devleti Arap miliyetçiliği politikası izlemiştir,  Arap olmayan müslümanlara kötü muamele etmişlerdir.

    Abbasiler ise Arap olmayanlara da hoşgörü ile davranmışlardır. Abbasi Devleti’nin sınırları içinde Araplar başta olmak üzere,  İranlılar ve Türkler gibi çeşitli kavimler ve mezheplere mensup insanlar yaşamaktaydı.

    Çin’in Orta Asya’daki Türklere sert tutumuna karşı, Türkler Müslüman Araplardan (Abbasilerden) destek istemişlerdi. Türklerin desteği ile Araplar Çin ile Talat savaşını yaparak Çin ordusunu malup etmişti.Talas Savaşı sonrasındaki yakınlaşma ile Türkler, Müslümanlığı kabul etmeye başlamıştır.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .