Cevap ( 1 )

  1. İslamiyet’in ortaya çıkıp yayılmaya başladığı miladi takvime göre 7. Yüzyıl başlarında Dünyada ve Arabistan yarımadasında farklı ve çeşitli dinler yangındı. Farklı coğrafyalarda görülen inançların her birinin kendine has yönleri vardı.

    Arap dünyasında o yıllarda putperestlik ve benzeri inançlar yaygınlık kazanmıştı. Avrupa’da ise Hıristiyanlık dininin karanlık yılları yaşanıyordu. Ortaçağ Avrupası kilisenin kontrolündeki skolastik düşünce yapısıyla adeta siyasi bir araç haline gelen dini inançların etkisindeydi. Orta Asya ve Doğu Asya’da ise Gök Tanrı (Kök Tengri) ve Budizm, Manihaizm gibi inançlar kabul görmüştü.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .