Cevap ( 1 )

    • İlk Türk devletlerindeki Tanrının hükümdara verdiği güçler anlamına gelen Kut inancı, İslamiyetin kabulüyle Allahın takdiri ve nasibi olarak değiştirildi.
    • Tahta geçme şartları değişmedi. Bu da taht kavgaları ve iç karışıklıklara neden oldu.
    • Kurultay benzeri yapılar olmadığı için hükümdarın yetkileri çok genişti. Hükümdar hükümetin, ordunun, adaletin başındaydı. Yani yasama, yürütme, yargı gücü elindeydi.
    En iyi cevap

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .