Cevap ( 1 )


  1. Abbasi Devleti’nin kurulmasından hemen sonra Müslümanlarla Çinliler arasında 751 yılında Talas Savaşı meydana geldi. Talas Savaşı’nın ardından Türk-Abbasi ilişkileri dostane bir özellik kazandı. 10. yüzyıldan itibaren İslam medeniyetiyle etkileşim sonucunda İslamiyet’in Türkler arasında hızla yayılması Türk-İslam kültür ve medeniyetini ortaya çıkardı.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .