Cevap ( 1 )

  1. İlk Türk-İslam devletlerinde, eğitim ve öğretim sadece medreselerde yapılmıyordu. İslamiyet’in yaygınlaşmasıyla birlikte açılan cami ve mescitlerde ibadet yapılırken aynı zamanda eğitim ve öğretim de yapılıyordu. Çocuklar buralarda, okuma yazma, dinî bilgiler, Kuran-ı Kerim öğreniyorlardı

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .