Cevap ( 1 )


 1. İslamiyet öncesi Arabistan’da insanlar 3 sosyal sınıfa ayrılmıştı: hürler, mevaliler ve köleler. Kabilenin ana unsuru hürlerdi ve hürler tüm haklara sahipti. Köle ve cariyelerin (kadın köleler) herhangi bir hakkı yoktu, alınıp satılabilir, günlük işlerde çalıştırılabilir,miras olarak bırakılabilir. Bir köle azat edilirse mevali denilen sınıfa geçmiş olurdu.

  Türkmenler, Selçuklular ve Gazneliler ordusunda  gulam sistemine göre yetişmiş askerler hükümdarı ve devleti  korumakla görevlilerdi .

  İslam, kölelerin durumunu iyileştirilip, onlara kendi iradeleriyle çalışıp bedellerini ödeyerek özgür olmak gibi bir takım haklar tanımıştır.

  Kölelere hakaret ve işkence yasaklanmış, sahipleri ne yiyor ve giyiyorlarsa aynı şeylerin yedirilip giydirilmesi, güçlerinin yetmediği işlere koşulmamaları, koşulurlarsa sahiplerinin yardım etmelerini emretmiştir.  Bir köle bedelini sahibine ödemek koşuluyla hür olabilirdi.

  Bir kadın kölenin sahibinden çocuğu olduğunda çocuk hür olur, anası da artık cariye olarak alınıp satılamazdı

  Savaş esirleri köle olarak gazilere dağıtılmasına devam edilmiştir. Ancak bunun dışında hür bir insanı köleleştirmek yasaklanmıştır.

  Hz. Peygamber (s.a.) “Bunu yapanlar kıyamette karşılarında dâvacı olarak beni bulacaklar” buyurmuştur.

  Yemininden dönme, kaza ile adam öldürme gibi birçok durumda kölesi olana köleyi azat zorunluluğu getirilmiştir.

  Hz Muhammed Veda Hutbesi’nde; “Azası kesik siyahi bir köle başınıza amir olarak tayin edilse sizi Allah’ın kitabı ile idare ederse onu dinleyiniz ve itaat ediniz.” diye buyurmuştur. Böylelikle islamın yolundan giden köle de olsa itaati, herkesin kendi suçu ile suçlanacağını anlatmıştır.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .