Cevap ( 1 )

 1. Dünya Siyonist Örgütü Başkanı Herzl, Yahudilerin Filistin’e göç etmelerine izin verilmesine karşılık II. Abdülhamit’e Osmanlı Devleti’nin dış borçlarını ödemeyi önermiş ancak istediği sonucu alamamıştı.

  1. Dünya Savaşı’na kadar Osmanlı egemenliğinde olan Filistin, savaşın sonunda İngiliz kontrolüne girmişti.
  1. Dünya Savaşı sırasında, ABD Başkanı Wilson’un da Yahudi sorununu benimsemesi, İngiltere’yi harekete geçirdi.

  İngiltere, Balfour Deklarasyonu’yla (2 Kasım 1917) Yahudilere Filistin’de bir “ulusal yurt” kurma hakkı tanımıştı.

  1. Dünya Savaşı’nın sona ermesinin hemen ardından Balfour Deklarasyonu’ndan cesaret alan çok sayıda Yahudi, Avrupa’dan Filistin’e göç etmeye başlamıştı. Hitler iktidara geldikten sonra da Almanya’dan Filistin’e çok sayıda Yahudi göç etti. II. Dünya Savaşı başladığında Filistin nüfusunun üçte birini Yahudiler oluşturuyordu.

  Filistin’e Yahudi göçünün artması Arapları endişelendirmiştir. Araplar, Yahudi devleti düşüncesine kesinlikle karşı çıkıyordu. 

  1947’de Filistin sorunu Birleşmiş Milletlere götürüldü, burada Filistin’in Araplar ve Yahudiler arasında bölünmesine, Kudüs’e tarafsız bir statü verilmesine karar verildi. 

  Birleşmiş Milletlerin planı Genel Kurul tarafından oylanarak kabul edildi. İngiltere’nin manda yönetimi 15 Mayıs 1948’de sona erecekti. Bu planın uygulanmasını bir komisyon gerçekleştirecekti. 

  Bu karar Arap dünyası tarafından tepkiyle karşılandı. Filistin’in bölünmesini önlemek amacıyla savaş kararı aldı, Aralık 1947’den itibaren çarpışmalar başladı. Arap ordusunu; Mısır, Ürdün, Suriye, Lübnan ve Irak orduları oluşturuyordu.

  14 Mayıs 1948’de toplanan Yahudi Milli Konseyi İsrail Devleti’nin kuruluşunu ilan etti. İngilizler bir gün sonra Filistin’den çekildi. Bu tarihten sonra günümüze kadar uzanan “Filistin Sorunu” başladı. 

  Bir yıl kadar süren savaşın sonunda Araplar yenildi. İsrail, Filistin topraklarının yaklaşık dörtte üçünü ele geçirdi. Kudüs’ün yarısı İsrail’de, yarı Ürdün’de kaldı. İsrail Kudüs’ün diğer yarısını ise 1967’de ele geçirdi. 

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .