Cevap ( 1 )

 1. İstanbul’un fethi ortaya çıkardığı aşağıdaki sonuçlar nedeniy­le bazı tarihçiler tarafından Orta Çağ’ın sonu Yeni Çağ’ın başlangıcı olarak kabul edilir.

  Fethi öncesi; zamanın diğer şehirleri ile kıyaslandığında İstanbul’un dünyanın en iyi surlarına sahip olduğunu söylenir.  

  Osmanlı İstanbul’un çevresindeki bu kalın surları güçlü toplarıyla aşarak, aşılmaz sanılan surlar yıkılmıştı. İstanbul’u fethetmiştir.  Bunun üzerine Avrupa’daki  aynı yön­temi kullanarak etrafı kalın surlarla çevrili şatolarda yaşayan derebeylerin hâkimiyetine son verdiler.

  Orta Çağ boyunca Avrupa’da hüküm süren derebeylik (feodalite) rejimi çöküş sürecine girmiş, merkezi krallıklar güç kazanmaya başlamıştır. (Derebeylik yapısının çökmesi)  

  İstanbul’un Fethi’yle birlikte eski ticaret yollarının Türklerin kontrolüne girmesi ise Avrupalıları yeni yollar ara­maya yöneltti.  (Coğrafya Keşiflerin yapılmaya başlanması)

    İstanbul’un fethi ile Bizanslı bilim insanları İstanbul’dan ayrılarak İtalya’ya göç etti. Eski Yunan ve Roma uy­garlıklarının bilgi birikimine sahip olan bu insanların İtalya’ya gelmesi bu ülkede Rönesans’ın başlamasında etkili oldu. (Rönesans Döneminin başlaması)

  En iyi cevap

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .