İtilaf Devletlerinin hedeflerini dikkate alarak Çanakkale Cephesi’ndeki Türk kahramanlığı ne sağlamıştır?

Soru
1 Cevap 297 görüntüleme

Cevap ( 1 )

  1. Churchill’e göre, boğazlara girişilecek bir harekâtla, İs­tanbul Müttefiklerin kontrolü altına girecek, Asya Tür­kiye’sindeki kuvvetlerin Avrupa cephesinde faaliyet gösteren kuvvetlerle bağlantısı kesilecek ve böylece Kafkas Cephesi’nde bulunan Rus kuvvetlerinin yükü hafifletilerek Osmanlı Devleti barış yapmaya mecbur edilecekti. Ayrıca, henüz savaşa girmemiş Balkan Dev­letleri de Müttefik Devletler safına çekilebilecekti. Os­manlı Devleti’nin Almanya yanında savaşa katılmasıyla zor durumda kalan İngiltere ve Fransa, Rusya ile doğ­rudan temasa geçip savaş güçlerini artırmak, Osmanlı Devleti’nin Süveyş Kanalı ve Hint Yolu üzerindeki bas­kısını kaldırmak, ayrıca Orta Avrupa’ya sızan Alman- Avusturya ordularını arkadan çevirebilmek için bu ha­rekâtı gerekli görmüşlerdi. Dolayısıyla, Almanya karşı­sında bunalan Çarlık Rusya’sının savaş gücünü takviye etmek amacıyla ulaştırılmak istenen yardım yine boğaz­lardan yapılabilecekti.

    Boğazlardan geçecek itilaf güçleri doğrudan Osmanlı Devleti’nin başkenti olan İstanbul’a ulaşarak ele geçire­ceklerdir. Böylece Osmanlı Devleti savaştan çekilmiş olacak, iki ateş arasında kalacak Almanya’da kısa süre­de teslim olacaktı. Dolayısıyla İtilaf Devletlerinin çok yönlü planlarının daha baştan yarım kalmasına sebep olan Çanakkale Cephesi savaşın uzamasına ve kaybın artmasına yol açtığı için barış görüşmeleri sırasında Türkler ayrıca cezalandırılmak istenmiştir.

     

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .