IV.Mehmet Dönemi’nde Köprülü Mehmet Paşa’nın olağanüstü yetkilerle sadrazamlığa getirilmesinin nedenleri nelerdir?

Soru
, 1 Cevap 1960 görüntüleme

Cevap ( 1 )

  1. IV. Mehmet tahta geçtiğinde 7 yaşındaydı. Padişah büyüyüp devlet yönetimini alana kadar validesi (annesi) Hatice Turhan Sultan devlet yönetimini ele aldı.Ülke asayişinin bozulduğu, isyanların arttığı, devlet otoritesinin zayıfladığı bu dönemde ülkeyi bu sorunlardan kurtarması için valide sultan Köprülü Mehmet Paşa’ya sadrazamlık teklif etti. Köprülü’de düzeni tekrar kurabilmek için kendisinin işlerine ve atayacağı kişilere karışılmamasını şart koştu. Bu isteklerini valide kabul etti ve tam yetkili olarak sadrazam oldu.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .