Cevaplar ( 3 )

 1. İzmir Körfezinden, Güllük Körfezine kadar olan bölgeye İYONYA denilirdi.

  Yunanistan’dan gelen AKALAR buradaki yerli halkla karışarak, şehir devletleri halinde yaşadılar.

  Başlıca İyon şehirleri şunlardır: Efes, Milet, İzmir, Foça, Bodrum.

  * Efeste’ki ARTEMİS tapınağı İyonlara aittir.

  * İyonlar deniz ticaretinde gelişmişlerdi.

  * İyon Edebiyatının en önemli eseri Homeros’un “İlyada ve Odesa destanı” dır.

  * İyonlar bilim ve sanatta gelişmişlerdir. Matematikte Tales ve Pisagor, Tarihte Heredot, Tıpta Hipokrat, Felsefede Diojen)

  * İyonyalılarda bilimin bu kadar gelişmesinde demokrasinin, özgür düşüncenin ve farklı kolonilerin bir arada yaşaması etkili olmuştur.

  * İyonyalılar her alanda ileri gittikleri halde şehir devletleri halinde yaşadıklarından dolayı siyasi bir birlik kuramamışlardır.

 2. Akalar tarafından M.Ö. 1200’de Batı Anadolu’da oluşturulan bir medeniyettir.

  Şehir devletleri halinde yaşamışlardır. (İzmir, Efes, Milet, Foça)

  Ticaret yollarının bitiş noktasında bulunmaları, tarım ve deniz ticareti sayesinde zenginleşmeleri sonucunda kültürel ve bilim yönüyle Anadolu medeniyetlerinin en gelişmişini oluşturmuşlardır.

  Koloniler kurmuşlar ve kolonilerine yerleşme amacıyla gitmişlerdir.

  Şehir devletleri halinde yaşamaları, bilim adamlarının yetişmesine uygun özgür düşünce ortamına zemin hazırlamıştır.

  Tıpta Hipokrat, tarihte Heredot, felsefede Diyojen, matematikte Pisagor, Tales gibi bilim adamları yetişmiştir.

  İnsan şeklinde düşündükleri çok tanrılı din anlayışı vardır.

  Persler tarafından İyonyalılara son verilmiştir.

  Mimaride İyon nizamını geliştirmişlerdir. (Örnek: Efes harabeleri)

 3. Dor istilası sonucu Yunanistan’dan kaçan Akalar tarafından kurulmuştur
  Matematikte PİSAGOR, felsefede DİYOJEN, tıpta HİPOKRAT, tarihte HEREDOT gibi bilim adamları bu dönemde yaşamış.
  Özgür düşüncenin varlığı felsefenin doğmasını sağlamış
  Önemli şehirleri Efes ve Milet’tir. Dünyanın yedi harikasından biri olan ARTEMİS TAPINAĞI’nı inşa ettiler.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .