Cevap ( 1 )

 1. İktisat Kongresi (17 Şubat-4 Mart 1923), İzmir’de Banka-Han binasında toplanan 1135 delege ile yeni Türkiye’nin ekonomik sorunlarının tartışıldığı bir kongredir. Dönemin Türkiye yönetici kadrosu Kurtuluş Savaşı ile kazanılan zaferden sonra prensip olarak siyasi ve ekonomik bağımsızlığı öngörmüştü.

  • Yerli sermayenin gelişimine önem verilmeli ve bunun için de gümrüklerde koruyucu önlem alınmalıdır .
  • Ticaret alanında milli bir banka kurulmalıdır
  • İnsan gücüne dayalı üretimden , makine gücüne dayalı üretime geçiş
   benimsenmelidir.
  • Çiftçilerin hayat koşulları iyileştirilmeli , çiftçilere  kredi olanakları sağlanmalı ve  kolaylaştırılmalıdır
  • Aşar vergisi kaldırılmalıdır .
  • Tarım araç ve gereci üretecek fabrikalar açılmalıdır .
  • Deniz(Kabotaj)  ve  ve demir yollarının  millileştirilmesi gerekir .
  • Özel teşebbüs faaliyetleri devlet tarafından desteklenmelidir. (Teşviki Sanayi Kanunun kabul edilmesi gerekir.)
  • İşçi hakları iyileştirilmelidir. 1 Mayıs Türkiye İşçiler Bayramı olarak  kabul edilmiştir .

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .