Cevap ( 1 )

 1. (15 MAYIS 1919 )

  Türklerin batı Anadolu’da Hristiyanları katletmek üzere oldukları propagandasıyla 7.maddeye dayanılarak İzmir İşgal edildi.

  Osmanlı Hükümeti işgale kayıtsız kaldı.

  * Tehlikenin büyüklüğü anlaşılarak Milli Bilincin uyanmasını sağladı.

  * İşgallere karşı Silahlı çetelerin kurulmaya başlanması İlk kez Kuva-i Milliye yi ortaya çıkarmıştır.

  * İşgal sonrasında Amerikalı Amiral Bristol Raporu hazırlandı. Not : Milli mücadeleyi haklı bulan ilk Uluslararası belgedir.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .