Japonya’nın Uzakdoğu’da Yeni Bir Güç Olarak Ortaya Çıkması Hakkında Bilgi Veriniz

Soru
1 Cevap 309 görüntüleme

Cevap ( 1 )

 1. Japonya’ya XIX. yüzyılın ikinci yarısına kadar derebeylik (Feodal) düzen hâkimdi. 1854’ten sonra, Batının düzeyine çıkmak için Amerika ve Avrupa’ya yüzlerce öğrenci gönderdi.

  Meiji Restorasyonu (Aydın hükümet)

  • –  1867’de imparator olan Mutsihito’nun 1868’de kabul ettiği Meiji Restorasyonu ile Japonya bir dizi köklü değişiklik yaşamaya başladı. Böylece ülkenin ve toplumun çehresi değişti. Bu reformlar;
  • –  Feodal düzen yıkılarak batı tarzı hükümet kuruldu.
  • –  Alman modeline dayalı yeni bir anayasa oluşturuldu.
  • –  Eğitim zorunluluğu ile yüksek bir okur-yazar oranına ulaştı.
  • –  Takvim değiştirildi, giyim kuşamda batı örnek alındı.
  • –  Çağdaş bankacılık sistemi kuruldu.
  • –  Ordu modernleştirildi. Yeni bir silah sanayi kuruldu.
  • –  Ulaşım ve haberleşme geliştirilerek modernleştirildi.
  • –  Ağır sanayi, demir çelik ve gemi yapımcılığı geliştirildi.

  Meiji Restorasyonu ile sanayileşen fakat hammaddesi olmayan Japonya, Asya kıtasına ulaşmak için yayılmacı bir politika izlemeye başladı. Bundan dolayı önce 1890–1895 arası Çin ile savaştı. 1904-1905’te ise Mançurya için Rusya ile savaştı ve kazandı. 

  Japonya 1910 yılında da Kore’yi topraklarına katarak Uzak Doğu’da yeni bir güç olarak ortaya çıktı.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .