Cevap ( 1 )

  1. Fransızca “genoçide” kelimesinden gelir ve “soykırım, katliam” demektir.
    Tarihte ise, uygulayıcıları tarafından istenmeyen olarak tanımlanan milli, dini ve etnik grupların sistematik ve kasten yol edilmesidir.

    Bu terim, daha çok II.Dünya Savaşı boyunca Nazi polisleriyle anıldı. Türkiye’nin yakın tarihinde ise, sözde Ermeni soykırımı konusunda bazı Avrupa meclislerinde -örneğin Fransa’da- resmen tanınması sorunu karşısında bu terim popüler hale geldi.

    Terimin ilk kez II.Dünya Savaşı’ndan sonra, 1948’de BM’nin -> “Soykırım Sözleşmesi” yle uluslararası hukuka girmesi nedeniyle, 1915’teki Ermeni Tehciri’nin kronolojik olarak jenosid olamayacağı fikri bazı çevrelerce ileri sürüldü.

    Kaynak: Popüler Tarih Sözlüğü, Süleyman İnan, s.97

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .