Cevap ( 1 )

 1.  
  1- Devletin başkenti İstanbul’dur.
  2- Osmanlı saltanatı halifelik yetkisi de dâhil eskiden olduğu gibi Osmanlı hanedanından büyük oğula aittir.
  3- Heyet-i Vükelanın atanması, görevden alınması, eyaletlere görevliler atanması, para bastırılması, yabancı devletlerle anlaşmalar yapılması, savaş ve barış ilanı, kara ve deniz kuvvetlerinin komutası, kanun hükümlerinin uygulanması, devlet dairelerinin çalışmaları ile ilgili yönetmelikler düzenlenmesi, kanun gereğince verilen cezaların hafifletilmesi veya affedilmesi, Meclis-i Umumi’nin (Meclis-i Âyan, Meclis-i Mebusan) toplantıya çağrılması, gerektiği hâlde seçimin yenilenmesi şartıyla Meclis-i Mebusan’ın dağıtılması padişahın kutsal haklarındandır.
  4- Kişi özgürlüğü her türlü baskıdan masundur, hiç kimse kanun dışı bir bahane ile cezalandırılamaz.
  5- Basın kanunlar dairesinde hürdür.
  6- Osmanlıların tümü din ve mezhep faaliyetleri dışında hak ve görevleri yönünden kanun önünde eşittir.
  7- Kanunun belirlediği konular hariç hükümet tarafından zorla hiç kimsenin mesken ve menziline girilemez.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .