Karacaoğlan’ın şiirinde kullandığı dile bakarak 17.yüzyıl Anadolu Türkçesi hakkında neler söyleyebilirsiniz?

Soru

Karacaoğlan’ın şiirinde kullandığı dile bakarak 17.yüzyıl Anadolu Türkçesi hakkında neler söyleyebilirsiniz?

Çukurova bayramlığın giyerken,
Çıplaklığın üzerinden soyarken,
Şubat ayı kış yelini kovarken,
Cennet dense sana yakışır dağlar.

Ağacımız yapraklarla donanır,
Taşlarımız bir birliğe inanır,
Hep çiçekler bağrınızda gönenir,
Pınarınız çağlar, akışır dağlar.

Rüzgar eser, dallarınız atışır.
Kuşlarınız birbiriyle ötüşür,
Ören yerler bu bayramdan pek üşür,
Sünbül niçin yaslı bakışır dağlar.

Karac’oğlan, size bakar sevinir;
Sevinirken kalbi yanar, köyünür;
Kımıldanır hep derdlerim, devinir;
Yas ile sevincim yıkışır dağlar

, 1 Cevap 1198 görüntüleme

Cevap ( 1 )

 1. Kullandığı dilde Arapça ve Farsça sözcükler çok azdır.

  Açık, anlaşılır bir biçimde, içli ve özlü bir söyleyiş tarzındadır.

  Güneydoğu Anadolu insanının o çağdaki günlük konuşma dili kullanılmıştır.

  Şiir dil ve ölçü bakımından Divan Edebiyatı’nın etkisinden uzaktır.

  Şiirde zengin bir kelime hazinesi görülmektedir.Bu sayede o devrin, yörenin, XVI.yüzyılın halk dilinde yaşayan kelimeleri görmemizi, dilin zenginliğini görmemizi sağlar: Örneğin yel-: koşmak, köyün- :yanmak

  Karacaoğlan’ın şiirinde mecaz anlamda kelimelerin kullanımları ve benzetmeler mevcuttur.

  XVI. yüzyıl Türkçeside fonetik ve morfolojik özelliklerinin yanında mahalli ağız özellikleri de tesbit edilmektedir. fonetik : dillerin sesiyle ilgili bilimdir.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .