Cevap ( 1 )

  1. 14. yüzyılın ikinci yarısında, Van Gölü kıyısındaki Erciş merkez olmak üzere kurulmuş bir Türkmen devleti olan Karakoyunluların kurucusu, Oğuzların Yıva boyundan gelen Bayram Hoca’dır. Kuzeyde Erzurum’dan güneyde Musul’a kadar uzanan toprakları hâkimiyeti altına alan Bayram Hoca’nın ardından devletin başına sırasıyla Kara Mehmet ve Kara Yusuf geçtiler. Karakoyunlular, bu hükümdarlar döneminde Akkoyunlular ve Timur Devleti ile mücadele ettiler. Timur ile Yıldırım Bayezit arasındaki mücadelede Osmanlıların yanında yer alan Karakoyunlular 1469’da Akkoyunluların saldırılarıyla siyasi varlıklarını kaybettiler.

    Karakoyunlular, imar faaliyetleriyle Anadolu’nun Türkleşme ve İslamlaşma sürecine katkıda bulundular. (1365-1469)

    Faruk Sümer, İslam Ansiklopedisi, Karakoyunlular maddesi, C 24, s. 434-438 (Düzenlenmiştir.).

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .