Yukarıdaki açıklamalardan hareketle Fransız aydınlarının istedikleri devletin genel özellikleri hakkında hangi çıkarımlarda bulunabilirsiniz?

Soru
, 1 Cevap 624 görüntüleme

Cevap ( 1 )

 1. Fransız aydınlarının istedikleri devletin genel özellikleri:

  Aydınlanma felsefesinin öncüleri olanFransız filozofları, insanı baskı altına alan ve özgürlükleri kısıtlayan her türlü otoriteye karşı çıktılar.Dönemde işçi, köylü,soylu, burjuva ayrımı, statü farkları, köylünün hem üreten ezilen sınıf olmasına rağmen yönetimde söz hakları olmaması, adaletsizlik, eşitsizlik bu duruşlarının temelini oluşturmuştur. Bu düşünce ve inançlar ile; akla, doğaya, insana ve insanın mutluluğuna aykırı ön yargıları yıkmak için eserleri ile topluma ulaştılar.

  Devlet yönetiminde; Monarşik yönetim yerine insanları mutlu edecek yeni bir devlet düze­nini, krallık rejiminde kralın tanrısal egemenliğe sahip olduğu anlayışının değişmesi, halkın egemenliği kavramını savundular. 

  Yasama, yürütme ve yargı yetkilerinin ayrı olması gerekliliği ortaya attı.

  İnsanların özgür ve eşit doğduklarını, yönetme yetkisinin de halka ait olduğu bir devlet yönetimi savundular.

   

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .