Cevap ( 1 )

  1. Avrupa Devletleri 17.yy’da Osmanlıya karşı kutsal ittifak altında biraraya geldi.  Osmanlı Avrupalı ittifak devletlerine karşı 16 yıl savaşmak zorunda kaldı. Macaristan, Venedik, Lehistan, Rusya saldırıları arasında kaldığı için bazı başarılar elde etmesine rağmen fazla toprak kaybetmemek için 1689 yılında Karlofça Antlaşmasını imzalamak zorunda kaldı.

    Bu antlaşma ile Osmanlı Devleti ilk kez batıda toprak kaybetti. 18. yüzyılda devam eden toprak kayıpları Osmanlı’nın Avrupa’dan geri çekilme sürecinin başlangıcı oldu.

     

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .