Cevaplar ( 2 )

 1. Karum:

  Sayıları Kültepe’de 20.000’e yaklaşan tabletlerden öğrenildiğine göre, yönetim merkez Mezopotamya Assur kenti olan Assur Devleti vatandaşı tüccarlar, kabaca MÖ. 1950-1750 yılları arasında Kültepe’deki gibi, Anadolu’nun farklı yerlerinde ticaret kolonileri kurarak iyi örgütlenmiş bir ticaret ağı geliştirmişlerdir. Bu örgütlü ticaret dönemine Eski Assur Ticaret Kolo­nileri Çağı adı verilmiştir.

  Bu yeni ticaret düzeninde iki tip ticaret merkezi kurulmuştur:

  Bunlardan il­ki ve önemli olanı Anadolu’da bu dönemin siyasi erkleri olan beylik­lerin yakınlarında kurulmuş olan Assurca karum denen büyük pa­zar yerleridir. Diğer merkez ise Assurca vabartum denen yerleşmelerdi. Bu ticaret kolonileri hem Assurlu tüccarlara hem de koruması altına girdikleri Anadolu’daki beylere karşılıklı çıkarlar sağlayan uluslararası bir yapıya sahip ticaret sisteminin parçalarıydı. Tabletlerden öğrenildiğine göre, burada Assurlu tüccarların yanında yerli Anadolu halkına ait kişilerin de ticaret şirketleri bulunmaktaydı. Ayrıca Kuzey Suriye ve Kuzey Mezopotamya kökenli tüccarlar da vardı.

 2. Karum hakkında şu bilgileri verebiliriz;
  Assurca liman ve rıhtım anlamına gelen, pazar yerlerine verilen isimdir. Bu yerleşmelerde Assurlu tüccarlar belirli bir serbesti içinde yaşayıp ticaret yapmak­taydılar. Vabartum, Assurca konuk anlamına gelmekte­dir. Assurlu tüccarların ana merkezler arasında konakladıkları, belki mallarını geçici olarak depoladıkları bir çeşit kervan saraylardır.

  En çok yazılı belge veren ve en iyi tanınan karum Kayseri’nin 20 km kuzeydoğusunda, yer alan Kültepe’deki Kaniş (Neşa)’tir. Burası hem tüm karumların merkezi durumundaydı hem de güçlü bir Hatti Beyliği’nin merkeziydi. Burada beyler, daha yüksek eski bir höyük üzerindeki saraylarda, Assurlu tüccarlar ile yerli halk ise bu tepenin eteğindeki aşağı kentte, ayrı mahallelerde yaşıyorlardı. Orta Anadolu’muzda sonradan Hititlerin başkenti olan Boğazköy’deki Hattuş, o dönemdeki ismi bilinmeyen Yozgat’taki Alişar, Aksaray yakınlarındaki Acemhöyük, Konya’da Kara höyük’te de karumlar kurulmuştur.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .