Cevaplar ( 5 )

 1. Asurlular tarafından Anadolu’da şehirlerin yanında kurulan ticaret yerlerine, rıhtım ve pazar yerlerine verilen addır. En önemlileri; Kültepe’de Kaneş Karumu, Hattuşa Karumu ve Alişar Karumu’dur.
  Asur’da liman anlamına gelir.
  Bu ticaret merkezleri Mezopotamya uygarlıklarında kurulanlara göre ticaret açısından yetersiz kalmışlardır.

  • Karum;  Asurlular tarafından Anadolu’nun bazı kentlerinde kurulan ticaret merkezleridir. Karum’lar da vergi ödeme karşılığında yerli beyler ticaret yapmaları karşılığında devlete pazar yeri ası (faydası) verirlerdi. O dönemde Kanis-Karum denilen Kayseri’deki Kültepe Höyüğü Anadolu’daki ticaret merkezilerinin en önemlisi sayılmaktaydı. Bölgedeki Kanis isimli tepede yerli beylerin oturduğu bir saray olduğu,  Karum isimli tepedenin aşağısındaki düzlük alanda Assurlu tüccarların dükkanlarının bulunduğu yapılan kazılarda belirlenmiştir. Bölgedeki yerli halkın tepenin eteklerinde yaşadığı sanılmaktadır.  

 2. Assur dilinde Liman ve Rıhtım anlamına gelen, asıl anlamıyla “kentin yanında kurulan ticaret merkezi” dir. Assur ticaret kolonileri zamanında Anadolu’da Karumlar kurulmuştur. Anadolu’daki Karumlar Mezopatamya’dakilerden daha küçük yerleşimlerdir. En önemlileri; Kültepe’de Kaneş Karumu, Hattuşa Karumu ve Alişar Karumu’dur.

  Kaynak: Timur Bilgiç, Tarih Terimleri Sözlüğü, İstanbul 2012 s.226

 3. İlkçağlarda yaşamış olan uygarlıklardan biri olan Asurlular döneminde kullanılmış bir kavramdır. Anlamı ise ticaretle ilgilidir. Ticari yerleşim yeri anlamı vardır.

 4. Karum: Liman ve rıhtım anlamına gelen yerleşmelerdir. Bu yerleşmelerde Assurlu tüccarlar belirli bir serbesti içinde yaşayıp ticaret yapmaktaydılar.

  Vabartum: Konuk anlamına gelen, tüccarların ana merkezler arasında konakladıkları, belki mallarını geçici olarak depoladıkları bir çeşit kervansaraydır.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .