Cevap ( 1 )

 1. Her kastın bir adı vardır. Kast üyeleri kendi adları ile birlikte bu adı da belirtirler.

  Kast dışı sosyal ilişki kurmak yasaktır. Her üye kendi kastı içinde evlenir.

  Bir Hindu kendi kastı dışındaki bir kast üyesi ile yemek yiyemez.

  Her kastın kendine özgü törenleri vardır.

  Brahmanların kastı bütün kastlar tarafından üstün kast olarak kabul edilir.

  Kast usullerine saygı gösterilmesini ve kastın işleyişini sağlamak için kast içinde özel teşkilatlar vardır. Kast kurallarına uymayanlara verilen en ağır ceza kasttan çıkarılmadır. Bu da toplumdan dışlanma anlamına gelir.

  Kastlar arasında geçiş yoktur. Her üye doğduğu kast içinde yaşamını sürdürür. Meslekler babadan oğula geçer.

  İslamiyet’in eşitlik ilkesi Hindistan’da Kast sisteminin  zayıflamasını sağlamıştır.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .