Cevap ( 1 )

  1. Coğrafya, tarih ve bibliyografya alanında çalışmalarda bulunmuştur. Yazdığı eserlerinde medreselerin bozulma nedenlerini ele almış ve müderrisleri eleştirmiştir. Ayrıca ıslahat yollarını göstermiş, ıslahatın gerekli olduğunu belirtmiştir. Yirmiye yakın eseri olan Çelebi’nin Keşf’üz-Zünun adlı eseri bir büyük bibliyografya özelliği gösterir. Cihannüma adlı eseri ise başka ülkeler hakkında bilgi verir. (1609-1657)

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .