Cevap ( 1 )

  1. Katip Çelebi batı ve doğu bilimlerini karşılaştırıp aralarında sentez yapan yani bu iki farklı düşünce ve ideolojiyi mantıksal bir tarzda biraraya getirmiş  ve bir sonuca varmış ilk Türk bilim adamıdır.

    Bibliyografya, tarih, coğrafya ve kamu yönetimi alanlarında 30 kadar eser yazmıştır.

    İslam medeniyetlerine ait 15 bine yakın kitap ve yazar hakkında Keşfü’z-Zünun adlı eserinde tanıtıcı bilgi vermiştir.

    Cihannüma adlı coğrafya ansiklopedisinde dünya coğrafyasını anlatmıştır.

    Eserleri Osmanlı İmparatorluğu’nda  ve Batı’da büyük ilgi uyandırmıştır.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .