Cevap ( 1 )

  1. Kavimler Göçünün sonuçlarına bakılırsa oldukça farklı sonuçları olmuş ve büyük bir coğrafyayı ve yüzbinlerce insanı etkilemiştir. bu nedenle diğer göçlerden farklıdır.

    Roma imp. yıkılması, Yeni devletlerin ve milletlerin ortaya çıkması, merkezi krallığın Avrupa’da zayıflaması, yeni yönetim şekli olan feodalitenin yaygınlaşması, Türklerin Avrupa’da varlık göstermesi gibi birçok sonuç gerçekleşmiştir.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .