Cevap ( 1 )

  1. Kavimler Göçüyle batıya giden kavimlerin bir kısmı Avrupa Hun Devleti’ni kurmuştur.  Ayrıca bugünkü Avrupa milletlerinin temellerinin atılması da Kavimler Göçü ile bağlantılıdır.  Roma imparatorluğu yıkıldığı için çok sayıda devlet kurulmuştu. Dolayısıyla merkezi otorite zayıfladığından derebeylik denilen feodalite rejimi hakim oldu.

     

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .